Bestuur, Oranje Vereniging Gorssel

Bestuursleden

De OVG is bereikbaar via

 

De commissies

  • Logistiek&Techniek commissie: Jur Bötzel, Hennie Wijnbergen, Jeffrey ter Weijden
  • Creatieve commissie: Regien Bolder
  • 4 mei commissie: Marc a Campo, Sietske Bezemer
  • Kas commissie: Maarten Lutjebeerenbroek + vacature
  • Drukwerkcommissie Marc a Campo

Privacy Informatie

De Oranje Vereniging Gorssel houdt de volgende gegevens bij:

Donateurgegevens
Van de donateurs worden de opgegeven naam-, adres-, contact- en bankgegevens en donatiebedragen bijgehouden in een Donateursbestand. Dit is nodig om de automatische incasso uit te kunnen voeren. De donateursbetalingen worden verwerkt in de boekhouding. De gegevens worden bijgehouden zolang de donateur actief is. Daarna worden alleen de bedragen bijgehouden voor jaarlijkse vergelijkingsdoeleinden.

Sponsorgegevens
Van de sponsors worden de opgegeven naam-, adres- en contactgegevens en sponsorbedragen bijgehouden in een Sponsoroverzicht. Dit is nodig om de sponsorbedragen te kunnen innen en de sponsorgegevens te verwerken in de flyer, de website en de sponsordoeken. De sponsorbedragen en crediteurgegevens worden verwerkt in de boekhouding. De sponsorgegevens worden bijgehouden zolang de sponsor actief is. Daarna worden alleen de bedragen bijgehouden voor jaarlijkse vergelijkingsdoeleinden.

Bestuursgegevens
Van de (oud)bestuursleden worden naam-, adres- en contactgegevens bijgehouden in de Bestuurslijst. Deze lijst wordt alleen verspreid onder actieve bestuursleden. De bestuursgegevens worden onderhouden zolang een bestuurslid actief is.

Vrijwilligers
Van de vrijwilligers worden de naam-, adres- en contactgegevens bijgehouden. Deze worden alleen gebruikt voor de communicatie met de vrijwilligers omtrent de activiteiten waarvoor zij zich hebben opgegeven. Deze gegevens worden bijgehouden zolang de vrijwilliger actief is.

Boekhouding
De boekhouding wordt gevoerd op een computer die los staat van het internet. Deze gegevens zijn niet van buitenaf benaderbaar.

Website
Op de website staan de namen van de actieve bestuursleden/commissieleden en de logo's van de sponsors van dat jaar.

Inzicht
Indien een donateur, sponsor, vrijwilliger of bestuurslid exact wil weten welke gegevens over hem/haar zijn vastgelegd, kan dit worden opgevraagd via

Foto's
Tijdens onze evenementen worden foto's gemaakt. Deze worden op de website geplaatst en soms voor een publicitair doel gebruikt. U geeft automatisch toestemming om mogelijk gefotografeerd te worden door uw bezoek aan onze evenementen en uw eventuele deelname aan de activiteiten. Mocht u een foto willen laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.