Samen stilstaan bij 75 jaar vrijheid

Als Oranjevereniging vinden wij het belangrijk dat 4 mei en 5 mei herdacht worden. Het zijn belangrijke dagen, juist nu. Wij kiezen voor een aangepaste en waardige vorm van herdenken, rekening houdend met de bijzondere periode die wij nu allemaal meemaken. De inhoud en betekenis blijven echter hetzelfde.

4 mei

Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers. Door naar de aangepaste Nationale Herdenking te kijken, door om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht te nemen en door de vlag de gehele dag halfstok te hangen.

Een klein comité van de Oranjevereniging zal op 4 mei bloemen brengen bij de slachtoffers op ons Kerkhof. Zonder publiek of genodigden. Foto’s hiervan zullen wij te zijner tijd delen via onze site www.ovgorssel.nl, de huis-aan-huisbladen en Gorssel.nl. Op de site www.lochem.nl vindt u onder andere een prachtige filmreeks met verhalen over de oorlog.

5 mei

Op 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen.

Er zijn op 5 mei diverse uitzendingen op televisie en online te volgen, zoals het 5 mei-concert. Op www.vrijheid.nl zijn verhalen en informatie te vinden die inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van 75 jaar vrijheid. En wij, als Oranjevereniging vragen heel Gorssel de vlag uit te hangen als eerbetoon aan onze bevrijders en om stil te staan bij die vrijheid.

Bevrijdingsfietstocht

Daarnaast hebben wij de klassieke “Bevrijdingsfietstocht” langs plekken die herinneren aan de jaren 40-45 opnieuw uitgebracht. Een prachtig boekje met beelden en de hele route is te koop bij Kantoorboekhandel Bechtle. De route is ook via de app ROUTABEL van AbelLife beschikbaar.

Overige herdenkingen

Hoewel dit jaar, op landelijk niveau nog wel het einde van WO II in Indië op 15 augustus herdacht zal worden, alsook  de oprichting van de Verenigde Naties op 24 oktober, hebben wij als OV Gorssel besloten alle feestelijkheden in het kader van 75 jaar vrijheid geen doorgang te laten vinden. Al zou dit najaar de crisis “voorbij” zijn waardoor er weer feesten gevierd kunnen worden, dan is de stemming, gelet op alle slachtoffers van die crisis er in onze ogen niet naar.